Myšlienke veria aj…

Od začiatku existencie programu nám radia a pomáhajú nám ľudia z výnimočných firiem. Sme im vďační za ich osobné zaangažovanie, za šírenie informácií o Programe expertného dobrovoľníctva medzi kolegov, za spätnú väzbu a slová povzbudenia.

Program medzi svojimi kolegami pomohli rozšíriť, medzi inými, aj ľudia z týchto firiem:

“Aj pre nás je dobrovoľníctvo keď pomoc baví a naše znalosti pomáhajú…”

Andrea Čekovská, Head of software development, ANASOFT APR, s.r.o.

„LEAF – Program expertného dobrovoľníctva je podľa mňa výbornou príležitosťou pre našich zamestnancov, ako prehlbovať a samozrejme získavať nové skúsenosti v rámci pozície aj v inej oblasti ako je tá, v ktorej profesijne pôsobia. Navyše program vnímam ako reálnu možnosť prostredníctvom svojej expertnosti nezištne pomáhať tým,  ktorí moju/našu pomoc potrebujú. To si myslím, že by malo byť súčasťou hodnôt každého z nás. „

Diana Tomková, HR Specialist, Heineken Slovensko, a.s.

“Už od začiatku mojej spolupráce s ľudmi z LEAF-u som uvažoval ako poskytnúť širší priestor niektorej z ich programových línií aj v rámci našej spoločnosti.

Expertné dobrovoľníctvo ako obohatenie formálneho rozvojového programu pre talentov bolo tou našou voľbou. Tí z talentov, ktorí túto možnosť aj využili, tak investíciu do ich rozvoja zúročili dvojnásobne. Okrem projektov v rámci HP aj prácou pre celkom odlišnú komunitu, ktorá im poskytla možnosť otestovať si svoje zručnosti mimo ich komfortnej „business“ zóny a zároveň spoznať nových zaujímavých ľudí.“

Karol Wicklein, Country HR Manager, Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.