Staň sa dobrovoľníkom, ktorý pomáha svojimi myšlienkami!

Prinášame Vám dobrovoľnícke príležitosti, cez ktoré môžete venovať svoje skúsenosti, know-how a nápady. Pridajte sa do komunity ľudí, ktorí pomáhajú organizáciám, ktoré by si podobné služby nemohli dovoliť. Spoznajte iniciatívy, ktoré majú zapálených ľudí a úžasné ciele ako zlepšiť svet okolo nás. Prijmite výzvu a rozšírte si obzory o svet, ktorý funguje na iných princípoch ako klasický biznis.

Najbližšia možnosť prihlásiť sa do Programu expertného dobrovoľníctva bude na jar 2018. Ak chcete prejaviť záujem zapojiť sa do programu, zanechajte nám svoje kontaktné údaje tu a my sa Vám ozveme v období, keď bude registrácia opäť otvorená :)

Pomáhaj

POMÁHAJ TÝM, KTORÍ POMÁHAJÚ.

Rozšír si obzory

SPOZNAJ NOVÚ OBLASŤ A ROZŠÍR SI OBZORY.

Stretni

STRETNI KOMUNITU INŠPIRATÍVNYCH ĽUDÍ.

Staň sa jedným z nás.

Popasuj sa s výzvami

POPASUJ SA S VÝZVAMI, ČO ŤA POSUNÚ ĎALEJ.

Cieľom Programu expertného dobrovoľníctva je poskytnúť mladým profesionálom možnosť rozvíjať sa cez zapojenie do dobrovoľníckych príležitostí, ktoré vznikajú v neziskových organizáciách a u sociálnych podnikateľov. Do programu sa od roku 2013 zapojili jednotlivci ale aj firmy, ktoré hľadajú alternatívne cesty rozvoja svojich zamestnancov.

Dobrovoľnícke príležitosti sú rozmanité a závisia od typu projektu a od fungovania prijímajúcej organizácie. Všetky však obnášajú na začiatku spoznanie novej organizácie, jej tímu a spoločné definovanie problému a potrieb a tiež naplánovanie projektu a jeho vyhodnotenie.

Trvanie spolupráce závisí od dohody medzi dobrovoľníkom a prijímajúcou organizáciou. Väčšinou sú dobrovoľnícke príležitosti naplánované na obdobie 3 až 8 mesiacov, v ideálnom prípade vznikne dlhodobá spolupráca.

Možnosti zapojenia sú rôzne. Budete pracovať individuálne alebo sa stanete súčasťou tímu dobrovoľníkov. Pracovať na zadaní môžete z domu, zo zahraničia alebo si dohodnete pravidelné osobné stretnutia priamo v priestoroch organizácie, ktorej pomáhate.

Oblasti, v ktorých viete pomôcť sú tiež rôzne, zopár príkladov z minulosti – implementácia CRM systému, tvorba marketingovej kampane, mentoring v oblasti ľudských zdrojov alebo právne poradenstvo.

Nech sa budete zapájať akokoľvek, bude tu pre Vás Váš patrón z LEAF a tiež komunita ostatných dobrovoľníkov, s ktorými budete mať možnosť pravidelne sa stretávať na networkingových eventoch.

Organizácie v programe, ktorým dobrovoľníci pomáhajú sú pre Vás vyberané s dôrazom na:

• prínos a kvalitu poskytovaných služieb pre spoločnosť,
• transparentnosť,
• stabilný tím a kapacitu venovať sa dobrovoľníkom.

V každej z nich sa už na dobrovoľníka či dobrovoľnícky tím teší človek, tzv. garant, ktorý zabezpečí ich zapojenie a podporu. Nad každou príležitosťou má osobný patronát niekto z tímu LEAF alebo z našich dobrovoľníckych patrónov.

Medzi zapojenými organizáciami boli napríklad: First Lego League, Greenpeace Slovensko, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Junior Achievement Slovensko, Kvalita z našich regiónov, Nadácia PROVIDA, Návrat alebo ProSenior

Dobrovoľnícka príležitosť – špecializovaná/expertná pozícia alebo projekt pre dobrovoľníka v mimovládnej neziskovej organizácii alebo v podniku so sociálnym dopadom.

Expertné dobrovoľníctvo – viď aj Pro bono nižšie. Chápeme ho ako dobrovoľníctvo, pri ktorom sa využívajú zručnosti a odborné skúsenosti na pomoc neziskovej organizácii alebo podniku so sociálnym dopadom.

Expertný dobrovoľník v našom Programe
• má skúsenosti v požadovanom odbore aspoň 3 roky
• má čas 2-4 hodiny týždenne, počas trvania dobrovoľníckeho projektu (zvyčajne 3-8 mesiacov)
• chce sa stať súčasťou komunity, ktorá podporuje pozitívne zmeny na Slovensku

Garant – vybraná osoba v organizácii, ktorá ma na starosti spoluprácu s dobrovoľníkom

LEAF – naša úloha v programe
• vyhľadať organizácie, ktoré potrebujú pomoc dobrovoľníka
• popísať dobrovoľnícku príležitosť
• predvybrať kandidátov na dobrovoľníkov a predstaviť ich organizácii
• patrónovanie príležitosti (viď nižšie)

Mimovládna nezisková organizácia (MNO) – organizácia vytvorená súkromnými osobami alebo organizáciami, ktoré sa nezúčastňujú na vláde ani vo vláde nemajú svojich zástupcov. Na Slovensku majú MNO najčastejšie túto formu:
• občianske združenie
• nadácia

Patrón – vybraná osoba v LEAF, ktorá má na starosti výber a starostlivosť o dobrovoľníka počas trvania spolupráce s organizáciou

Podnik so sociálnym dopadom – podnik so sociálnym / spoločenským dopadom je firma, ktorá podniká na základe spoločenského alebo environmentálneho poslania. Má tiež jasné pravidlá nakladania so svojím ziskom, ktorý prevažne reinvestuje do dosahovania svojej spoločensky prospešnej misie. (Zdroj: http://www.socialenterprise.org.uk/)

Pro bono – skratke pre pro bono publico, čo znamená „pre verejné dobro“. – sa stalo pojmom pre vyjadrenie darovania odborných služieb pre spoločné dobro. Sú to bezplatné, darované odborné služby (v oblasti marketingu, právneho poradenstva, ľudských zdrojov, technológií, atď.) pre neziskovú organizáciu (ktorá je definovaná širšie – ako organizácia podporujúca spoločenské zmeny, poskytujúca sociálne služby, škola, mimovládna organizácia, občianske združenie, profesionálne združenie, múzeum, a podobe) pre podporu jej poslania. (Zdroj: Taproot Foundation, 2012. Powered by pro bono)

Nie ste si istí, či je dobrovoľníctvo to pravé pre vás? Napíšte nám na info@leaf.sk alebo zavolajte na +421 908 726 897. Po dohode nás môžete navštíviť a spoznať náš program.