DELTA_Dobrovolnici_1000x350_07
DELTA_Dobrovolnici_1000x350_04
DELTA_Dobrovolnici_1000x350_03
DELTA_Dobrovolnici_1000x350_02
DELTA_Dobrovolnici_1000x350_01
DELTA_Dobrovolnici_1000x350_05
DELTA_Dobrovolnici_1000x350_06

DELTA 

Development of Leadership Talent 

Si dobrý manažér? Staň sa aj dobrým lídrom!

ČO JE DELTA?

DELTA je ročný rozvojový program pre mladých profesionálov z biznisu, ktorí príjmu komplexnú výzvu v neziskovej organizácii a budú mať príležitosť vyriešiť jej zásadné otázky, projekty či dokonca pomôcť neziskovej organizácii posunúť ju na inú úroveň.

PRE KOHO JE DELTA?

Ideálny kandidát:
 • má chuť pracovať na svojom rozvoji a raste
 • teší sa z nových výziev, experimentov a projektov
 • má potenciál presadzovať inovatívne riešenia vo svojej firme alebo odvetví
 • ambiciózni profesionáli, ktorí sú pripravení posunúť sa vo svojej kariére, vyhľadávajú nové výzvy alebo plánujú rozbehnúť vlastný biznis
 • má minimálne 8-10 rokov pracovných skúseností

V ČOM TI MÔŽE DELTA POMÔCŤ?

Program ti umožní posunúť sa mimo tvoju komfortnú zónu. Dostaneš sa do nového prostredia a budeš vystavený nejednoznačne zadefinovanému kontextu s viacerými možnými scenármi riešenia. Budeš tvoriť! Programová výzva ti môže pomôcť zmeniť tvoje líderské uvažovanie a zručnosti ako aj rozvinúť:

 • sebapoznávanie a uvedomenie si vlastných hodnôt a silných stránok,
 • schopnosť dizajnovať, vytvárať a uskutočňovať inovatívne riešenia, ktoré povedú k strategickým zmenám,
 • ovplyvňovať a mobilizovať tímy, ľudí a vedieť dosiahnúť spoločný cieľ,
 • vôľu riskovať a prevziať na seba zdravé riziko.

Okrem toho sa staneš súčasťou rastúcej a dynamickej komunity mladých lídrov z rôznych sektorov a odvetví. V nej sa môžeš inšpirovať, získaš nových priateľov a mnoho cenných poznatkov a skúseností.

AKO BUDE DELTA PREBIEHAŤ?

Program je navrhnutý do 3 fáz tak, aby si si z neho mohol zobrať čo najviac pre svoj ďalší rozvoj. Nevyžaduje tvoje plné pracovné zapojenie a môžeš sa mu venovať paralelne popri zamestnaní či biznise, ktorý robíš. Priprav sa na to, že v nasledujúcich 8-10 mesiacoch budeš potrebovať pre spoluprácu s neziskovou organizáciou 50-100+ hodín tvojho času. Na projekte budeš pracovať v tíme s ďalšími profesionálmi z projektu DELTA ako aj so zamestnancami jednotlivých organizácií.

The Leadership Circle Profile™ 360 – Tento nástroj ti umožní identifikovať tvoje rozvojové potreby.

Individual Leadership Plan – Následne budeme s tebou pracovať na vytvorení osobného rozvojového plánu.

Leadership Challenge – Realizácia výzvy, ktorú si si vybral v prostredí neziskovej organizácie.

Mentoring one-on-one – V priebehu celého projektu budeš mať k dispozícii certifikovaného kouča.

Peer Consultations – počas práce na projekte máš možnosť využiť osobné konzultácie, kde môžeš riešiť kľúčové dilemy týkajúce sa samotnej výzvy, tímovej spolupráce a líderstva.

Leadership Boot Camps – V priebehu programu budú 3 Boot Camps:

 1. Teória a prax „Adaptive Leadership“
 2. Ethical Leadership Lab
 3. Authentic Leadership Lab

Po ukončení programu sa môžeš naďalej rozvíjať, čerpať poznatky a skúsenosti do ďalšej kariéry pomocou týchto nástrojov:

 • Post Program Assessment– The Leadership Circle Profile™ 360
 • LEAF komunita – komunita inšpiratívnych mladých lídrov najmä z oblasti biznisu a verejnej správy, ktorí chcú prispievať k zlepšovaniu života na Sovensku

Dôležité dátumy